1
1
1
1
1
1
1
1
11
1 1 1
 
 
1 1
 
1
ดาวน์โหลดโปรแกรม
1


    รวมโปรแกรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไข หรือไฟล์วีดีโอ
    ประกอบการใช้งานโปรแกรม

   TweakUiPowertoySetup.exe  โปรแกรมช่วย
      Auto Logon ของ Windows XP

   FontSETUP.exe  ติดตั้ง Font ของโปรแกรม

   NativeCOM.exe  ติดตั้ง Native Component

   PBruntime_8836.exe  ตัว Runtime
      ของโปรแกรม ซึ่งใช้กับ Windows 7 ได้

   USBOnOff.exe เปิดปิดการทำงานของ USB ไดรฟ์

    

1
1
11
11
1
1
1
สงวนลิขสิทธิ์โดย © บริษัท อิสเทค โซลูชั่น จำกัด - IS-TECH Solution Co., Ltd.