1
1
1
1
1
1
1
1
11
1 1 1
 
 

  ระบบการเดินรถประจำทาง, ระบบการเดินรถเมล์, โปรแกรมสำหรับรถเมล์, รถร่วมบริการ,
  รับพัฒนาโปรแกรม, ระบบสต็อคอะไหล่, ระบบตั๋วรถเมล์, Human Resource, 50ทวิ,
  ฝ่ายบุคคล, โปรแกรมฝ่ายบุคคล, โปรแกรมทรัพยากรมนุษย์, ทรัพยากรมนุษย์, ภงด, กระเป๋า,
  Human Resource System Software, Bus Transport System, ประวัติ,
  ควบคุมการเดินรถ, รถประจำทาง, รถเมล์, รถร่วมบริการ, เครื่องรูดบัตร, ขาด ลา มาสาย,
  การทำล่วงเวลา, OverTime, การทำ O.T., ฝ่ายบุคคล, บุคคล, คำนวณตั๋ว, ตั๋วรถเมล์,
  จ่ายเงินเดือน, สลิปเงินเดือน, Payroll Slip, โปรแกรมการเดินรถ, คอมพิวเตอร์, ภงด 91,
  เครื่องคอมพิวเตอร์, ขายคอมพิวเตอร์, ขายโปรแกรม, Software, Hardware, Computer,
  โปรแกรมเครื่องรูดบัตร, คำนวณ ขาด ลา มาสาย, การรูดบัตร, อิสเทค, โซลูชั่น, IS-TECH,
  istech, ISTECH, is-tech, IsTech, Solution, ข้อมูลประวัติ, ประกันสังคม, สปส. 1-10
  ประวัติพนักงาน, เก็บประวัติพนักงาน, ภาษี, เงินเดือน, ประวัติการขึ้นเงินเดือน, คำนวณภาษี,
  TAF, mastertech, รายงาน, Payroll register, เพชรชาติ, ธนานันท์, นายท่า, นายตรวจ,
  สุดจิต เตียวเจริญโสภา,  Precision Human Resource System, เตียวเจริญโสภา,
  ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก,  ภ.ง.ด.91, 50 ทวิ, หนังสือรับรองการหักภาษี, วิธีการใช้โปรแกรม,
  โปรแกรมสำหรับอู่รถเมล์, ขนส่งมวลชน, ระบบขนส่ง, ระบบขนส่งมวลชน,
  โปรแกรมสำหรับรถร่วม, โปรแกรมสำหรับโรงงาน, SME, เบี้ยขยัน, เปอร์เซ็นต์รายได้,
  มูลค่าตั๋ว, เบี้ยเลี้ยง, รายรับ, รายจ่าย, OT1, OT1.5, OT2, OT3, OT, บันทึกข้อมูลตั๋ว,
  การขายตั๋ว, โปรแกรมบันทึกการขายตั๋ว, ข้อมูลตั๋ว, ราคาตั๋ว, พนักงานขับรถ, กระเป๋ารถ,
  พนักงานเก็บเงิน, พนักงานเก็บสตางค์, กระเป๋ารถเมล์, คนขับรถเมล์, คนขับรถ, รถบริการ,
  Petchart, Thananant, Sudjit, Petchart Thananant, ใบสรุปรายได้, ธุรกิจ,
  Sudjit Tiawcharoensopa, ประสิทธิภาพการเดินรถ, ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์,
  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์, ซอฟท์แวร์ฝ่ายบุคคล, บุคลากร, Thai Software, ไทยซอฟท์แวร์,
  ไทย, Thai, Thailand, ประเทศไทย, ซอฟท์แวร์ไทย, ซอฟท์แวร์ ไทย, โปรแกรมฝ่ายบุคคล,
  โปรแกรมเดินรถประจำทาง, โปรแกรมรถเมล์, โปรแกรมรถประจำทาง, ระบบรถเมล์,
  ระบบรถประจำทาง, โปรแกรมรถประจำทาง, โปรแกรมบุคคล, โปรแกรมรถร่วม, ขสมก,
  ขนส่งมวลชนกรุงเทพ, โปรแกรม ข.ส.ม.ก., โปรแกรมขสมก, โปรแกรมขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1 1
 
1
Index ช่วยในการค้นหา
1


  สนใจโปรแกรม (Software) หรือบริการของเรา
  ไปที่ HomePage ของเราที่  www.istech.co.th

            บริษัท อิสเทค โซลูชั่น จำกัด
            IS-TECH Solution Co., Ltd.

            สำนักงานโทร. (02) 948-1708
 

1
   ติดต่อ: คุณ เพชรชาติ ธนานันท์        (081) 443-3086
              คุณ สุดจิต เตียวเจริญโสภา   (081) 660-7878
1


     โปรดคลิ๊ก:  www.istech.co.th   
11
11
1
1
1
11